תפר התפשטות רוחב 19.5

384.60

גליל באורך של 25 מטרים, המגיע ברוחב שונה על פי דרישה (19.5,17.5) הגליל משמש להפרדה ומונע סדקים בין מבנה למבנה.

מטרה: מטרת המוצר היא חציצה בין אלמנטים מבטון, במבנים ארוכים בין אגפי מבנים או בקירות תומכים.

איך זה עובד?

כשנצטרך להפריד בין מבנה למבנה מכל מיני סיבות כגון: הפרדה בין מבנה גבוה לנמוך או הפרדה בין מבנה חדש לישן, נצטרך תפר המפריד בין המבנים.

קטגוריה:

גליל באורך של 25 מטרים, המגיע ברוחב שונה על פי דרישה (19.5,17.5) הגליל משמש להפרדה ומונע סדקים בין מבנה למבנה.

מטרה: מטרת המוצר היא חציצה בין אלמנטים מבטון, במבנים ארוכים בין אגפי מבנים או בקירות תומכים.

איך זה עובד?

כשנצטרך להפריד בין מבנה למבנה מכל מיני סיבות כגון: הפרדה בין מבנה גבוה לנמוך או הפרדה בין מבנה חדש לישן, נצטרך תפר המפריד בין המבנים.

טלפוןהודעהמוצרים